Camerabeveiliging in Bolsward??

De VPB onderzoekt momenteel de invoering van CAMERABEVEILIGING op alle bedrijventerreinen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 maart aanstaande wordt dit aan de leden voorgelegd.
Wordt dus vervolgd??

Nieuwe Tarieven Afval Van Gansewinkel 2017

Op de website zijn voor de leden weer de nieuwe tarieven Afvalverwijdering Van Gansewinkel 2017 te vinden.
Ga hiervoor naar "contracten" en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Vereniging Parkmanagement Bolsward


De VPB volop actief voor u en door u!


Wat is parkmanagement?

Parkmanagement vormt de schakel tussen bedrijven en overheden en realiseert een verbinding tussen de verschillende bedrijven binnen de bedrijvenparken in Bolsward. Het is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en deze ook op langere termijn vast te houden.

 

De parkmanager werkt gemandateerd door het bestuur, namens de belanghebbende bedrijven. Collectieve diensten worden geregeld en de uitvoering gecontroleerd. In samenwerking met de ondernemers worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, die tot nieuwe diensten voor de gebruikers kunnen leiden. Van het parkmanagement mag men het voortouw verwachten, zodat de bedrijven datgene kunnen doen, waar zij goed in zijn.

 

De hoofddoelen van het parkmanagement zijn

  • de verbetering van de samenwerkingsstructuur tussen de belanghebbenden op het bedrijventerrein (bedrijven, huurders, gemeente, andere overheden)
  • waarborgen van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein
  • behartigen van collectieve belangen zoals bv. Beveiliging.