Algemene Ledenvergadering

Vooraankondiging:

De Algemen Ledenvergadering 2017 wordt gehouden op
dinsdag 7 maart 2017. Aanvang 16.30 uur.
Locatie: Rentex Floron.
Stukken volgen.

"ENERGIE voor Ondernemend Bolsward"

De VPB onderzoekt momenteel i.s.m. ENERGOS-expert in energiemanagement-
de mogelijkheid om het inkoopcollectief Energie uit te breiden naar
"ENERGIE voor Ondernemend Bolsward"
De leden van de VPB en de VOB zullen binnenkort middels een Nieuwsflits
hierover verder worden geïnformeerd.

Vereniging Parkmanagement Bolsward


De VPB volop actief voor u en door u!


Wat is parkmanagement?

Parkmanagement vormt de schakel tussen bedrijven en overheden en realiseert een verbinding tussen de verschillende bedrijven binnen de bedrijvenparken in Bolsward. Het is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en deze ook op langere termijn vast te houden.

 

De parkmanager werkt gemandateerd door het bestuur, namens de belanghebbende bedrijven. Collectieve diensten worden geregeld en de uitvoering gecontroleerd. In samenwerking met de ondernemers worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, die tot nieuwe diensten voor de gebruikers kunnen leiden. Van het parkmanagement mag men het voortouw verwachten, zodat de bedrijven datgene kunnen doen, waar zij goed in zijn.

 

De hoofddoelen van het parkmanagement zijn

  • de verbetering van de samenwerkingsstructuur tussen de belanghebbenden op het bedrijventerrein (bedrijven, huurders, gemeente, andere overheden)
  • waarborgen van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein
  • behartigen van collectieve belangen zoals bv. Beveiliging.