Collectieve Contracten

De VPB heeft dit najaar alle collectieve contracten kritisch bekeken en daar waar nodig meerdere partijen een offerte gevraagd.
Alle contracten zijn tegen het licht gehouden.
Ook in 2018 blijven alle contracten in stand behalve die van Kantoorartikelen.
Hiervoor is gekozen voor een andere leverancier, t.w. Offacility

Nieuwe levarancier KANTOORARTIKELEN

M.i.v. 1 november 2017 bestaat er een nieuw collectief contract met een nieuwe leverancier op het terrein van kantoorartikelen etc.

De leden hebben hierover reeds een Nieuwsflits ontvangen.

De nieuwe leverancier is OFFACILITY.

- scherpe prijzen
- zeer uitgebreid assortiment
- snelle franco levering
- maandelijks verzamelfactuur
- vakbekwame account-manager Cindy KonijnVereniging Parkmanagement Bolsward


De VPB volop actief voor u en door u!


Wat is parkmanagement?

Parkmanagement vormt de schakel tussen bedrijven en overheden en realiseert een verbinding tussen de verschillende bedrijven binnen de bedrijvenparken in Bolsward. Het is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en deze ook op langere termijn vast te houden.

 

De parkmanager werkt gemandateerd door het bestuur, namens de belanghebbende bedrijven. Collectieve diensten worden geregeld en de uitvoering gecontroleerd. In samenwerking met de ondernemers worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, die tot nieuwe diensten voor de gebruikers kunnen leiden. Van het parkmanagement mag men het voortouw verwachten, zodat de bedrijven datgene kunnen doen, waar zij goed in zijn.

 

De hoofddoelen van het parkmanagement zijn

  • de verbetering van de samenwerkingsstructuur tussen de belanghebbenden op het bedrijventerrein (bedrijven, huurders, gemeente, andere overheden)
  • waarborgen van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein
  • behartigen van collectieve belangen zoals bv. Beveiliging.