Camerabeveiliging in Bolsward

In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maart is besloten de mogelijkheden van invoering Camerabeveiliging verder na te gaan.
Nagegaan wordt hoeveel camera's, op welke punten en wat de kosten zijn.
Het bestuur hoopt na de zomervakantie een uitgewerkt plkan aan de leden te presenteren.

Hercertificering KVOB

Het Plan van Aanpak is klaar. De dag- en nachtschouw zijn gehouden. De afgesproken maatregelen zijn op orde.
We zijn er weer helemaal klaar voor om het KIWA te ontvangen.
Op 19 april a.s. komt het KIWA langs voor de hercertificering KVOB.
Daarmee zijn we weer voor drie jaar klaar en bezitten we weer een gecertificeerd Keurmerk Veilig Ondernemen.
Hulde aan de werkgroep, politie, brandweer en gemeente.

Vereniging Parkmanagement Bolsward


De VPB volop actief voor u en door u!


Wat is parkmanagement?

Parkmanagement vormt de schakel tussen bedrijven en overheden en realiseert een verbinding tussen de verschillende bedrijven binnen de bedrijvenparken in Bolsward. Het is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en deze ook op langere termijn vast te houden.

 

De parkmanager werkt gemandateerd door het bestuur, namens de belanghebbende bedrijven. Collectieve diensten worden geregeld en de uitvoering gecontroleerd. In samenwerking met de ondernemers worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, die tot nieuwe diensten voor de gebruikers kunnen leiden. Van het parkmanagement mag men het voortouw verwachten, zodat de bedrijven datgene kunnen doen, waar zij goed in zijn.

 

De hoofddoelen van het parkmanagement zijn

  • de verbetering van de samenwerkingsstructuur tussen de belanghebbenden op het bedrijventerrein (bedrijven, huurders, gemeente, andere overheden)
  • waarborgen van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein
  • behartigen van collectieve belangen zoals bv. Beveiliging.