Woonrijp maken De Marne fase 2

Op maandag 10 september aanstaande begint Roelofs Planontwikkeling uit Den Ham met het woonrijp maken van de Marne fase 2.

Werkzaamheden en fasering

Hieronder vind u een korte opsomming van de werkzaamheden die de komende periode

gaan plaatsvinden             

Frezen en opschonen bermen        

Opnemen bestaande asfalt en betonklinker verharding;

Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten  

Herstraten inritten              

Aanbrengen van asfalt      

Meer info bij de uitvoerder: W.Kooistra, w.kooistra@roelofsgroep.nl / T:06-5140 7386

 -
Herstraten inritten
;
-
Aanbreng
en van asfalt

Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Afvalbeheer

Afvalverwijdering van Gansewinkel

RENEWI van GANSEWINKEL

Afval bestaat niet

Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de productenen goederen van morgen. Wij maken er zelfs graag iets moois van. Voor ons bestaat afval niet. 

De Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier. We zamelen afval in en bewerken of verwerken afval tot grondstoffen en energie. De Benelux is onze thuismarkt, maar we zijn ook actief in Tsjechië, Polen, Frankrijk, Hongarije en Portugal. Zo’n 6.000 medewerkers realiseren een jaaromzet van circa 1,2 miljard euro.

Jaarlijks krijgen we ruim 11 miljoen ton afval in onze handen. Ruim driekwart hiervan weten we een tweede leven te geven in de vorm van grondstoffen, de rest wordt omgezet in energie. De Van Gansewinkel Groep streeft naar de duurzaamste oplossing voor haar afvalstromen. Daarom past de Cradle to Cradle filosofie zo goed bij ons bedrijf. Cradle to Cradle raakt de kern van onze activiteiten: voorkomen dat iets afval wordt.

Wist u bijvoorbeeld dat van ingezameld frituurvet zeepproducten gemaakt worden? Of dat we van vertrouwelijk papier weer nieuw kantoorpapier maken? Wilt u ook weten wat we met uw afval kunnen doen? In het boekje ‘iets moois’ geven we een indruk van wat 15 afvalstromen weer opleveren. Vraag ernaar bij uw contactpersoon!

Van Gansewinkel in Noord Nederland

Van Gansewinkel is als afvaldienstverlener gespecialiseerd in het inzamelen, overslaan en bewerken van afval. Wij bieden een totaaloplossing voor afvalvraagstukken. Duurzaamheid, innovatie en betrouwbaarheid staan hierbij voorop.

De regio Noord-Nederland heeft zo’n 375 medewerkers in dienst, verspreid over de drie locaties Drachten, Hoogeveen en Stadskanaal. Het totale wagenpark bestaat uit ruim 135 voertuigen. Daarmee is Van Gansewinkel marktleider in Noord Nederland.

Van Gansewinkel Nederland bv

Regio Noord-Nederland

De Lier 2

9206 BH  DRACHTEN

T 0512 85 85 85

F 0512 85 85 05

E info_noord@vangansewinkel.com

W www.vangansewinkel.com