Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Rectificatie Collectieve Contracten.

Met betrekking tot het onderdeel Collectieve Contracten wil het bestuur van de VPB opmerken, dat de opzegging van het contract met Lyreco niet binnen de daarvoor gestelde termijn is geschied.
Dit betekent, dat de VPB ook in 2018 het bestaande contract nog zal respecteren.
De leden van de VPB kunnen derhalve ten aanzien van het onderdeel KANTOORARTIKELEN de keuze maken tussen Offacility en Lyreco.

In voorbereiding

Huisnummering:

In samenwerking met de gemeente wordt er naar gestreefd een project op te zetten waarbij uiteindelijk ieder bedrijfspand een duidelijk huisnummer heeft.

Het komt nu nog te vaak voor dat met name hulpdiensten het juiste pand niet kunnen vinden.

VCA cursus.

Nagegaan wordt of er in navolging van de BHV cursussen, ook een VCA cursus kan worden aangeboden.

Nadere mededelingen hierover volgen.