Ledenbestand VPB groeit!!!

Het ledenbestand van de VPB is groeiende. De laatste dagen van 2017 mocht de VPB nog twee nieuwe leden verwelkomen.
Juro Unirek BV en Nauta Constructies, beiden gevestigd op de Marne 29 K en L waren nummer 79 en 80 in het ledenbestand.
Hulde voor onze nieuwkomers.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

Kantoorartikelen

 

Sinds 1 november 2017 heeft de VPB een nieuw contract t.b.v. de aanschaf van kantoorartikelen afgesloten met OFFACILITY.

OFFACILITY i.c. de accountmanager, Cindy Konijn, is bij een groot aantal ondernemers in Bolsward bekend.

Bovendien loopt ook nog gedurende het jaar 2018 het bestaande contract met Lyreco. Het bestuur van de VPB heeft dit contract niet binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen opzeggen en zal derhalve dit contract gedurende het jaar 2018 nog respecteren.
Ook Lyreco heeft aangegeven zich te houden aan het contract.