Woonrijp maken De Marne fase 2

Op maandag 10 september aanstaande begint Roelofs Planontwikkeling uit Den Ham met het woonrijp maken van de Marne fase 2.

Werkzaamheden en fasering

Hieronder vind u een korte opsomming van de werkzaamheden die de komende periode

gaan plaatsvinden             

Frezen en opschonen bermen        

Opnemen bestaande asfalt en betonklinker verharding;

Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten  

Herstraten inritten              

Aanbrengen van asfalt      

Meer info bij de uitvoerder: W.Kooistra, w.kooistra@roelofsgroep.nl / T:06-5140 7386

 -
Herstraten inritten
;
-
Aanbreng
en van asfalt

Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Kantoorartikelen

 

Sinds 1 november 2017 heeft de VPB een nieuw contract t.b.v. de aanschaf van kantoorartikelen afgesloten met OFFACILITY.

OFFACILITY i.c. de accountmanager, Cindy Konijn, is bij een groot aantal ondernemers in Bolsward bekend.

Bovendien loopt ook nog gedurende het jaar 2018 het bestaande contract met Lyreco. Het bestuur van de VPB heeft dit contract niet binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen opzeggen en zal derhalve dit contract gedurende het jaar 2018 nog respecteren.
Ook Lyreco heeft aangegeven zich te houden aan het contract.