Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Rectificatie Collectieve Contracten.

Met betrekking tot het onderdeel Collectieve Contracten wil het bestuur van de VPB opmerken, dat de opzegging van het contract met Lyreco niet binnen de daarvoor gestelde termijn is geschied.
Dit betekent, dat de VPB ook in 2018 het bestaande contract nog zal respecteren.
De leden van de VPB kunnen derhalve ten aanzien van het onderdeel KANTOORARTIKELEN de keuze maken tussen Offacility en Lyreco.

Partners

Regts Proffesional

BVB

Gemeente

Politie

Brandweer

Schaaf Beveiliging

Van Ganzewinkel Groep

de Jong Borg

Lyreco

Energos

VrieService

Buro Vrieswijk

Freez.it Automatisering

Regts Professional