Woonrijp maken De Marne fase 2

Op maandag 10 september aanstaande begint Roelofs Planontwikkeling uit Den Ham met het woonrijp maken van de Marne fase 2.

Werkzaamheden en fasering

Hieronder vind u een korte opsomming van de werkzaamheden die de komende periode

gaan plaatsvinden             

Frezen en opschonen bermen        

Opnemen bestaande asfalt en betonklinker verharding;

Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten  

Herstraten inritten              

Aanbrengen van asfalt      

Meer info bij de uitvoerder: W.Kooistra, w.kooistra@roelofsgroep.nl / T:06-5140 7386

 -
Herstraten inritten
;
-
Aanbreng
en van asfalt

Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Brandweer

Met de brandweer wordt nauw samengewerkt ook op het terrein van de veiligheid.

Contactpersoon bij de brandweer is:

Jos van der Kooy: j.vdkooij@brandweerfryslan.nl

 

 

Brandveiligheids-checklist - Brandpreventie - Brandveiligheid

De Brandweer Sûdwest Fryslân heeft in het kader van het

Keurmerk Veilig Ondernemen zeer belangrijke notities uitgebracht

en wel:

de "Brandveiligheids-checklist"

de notitie "Brandpreventie"

de notitie "Brandveiligheid"

Voor inzage van deze drie onderdelen klikt u op de link hierboven

https://www.brandweer.nl/fryslan