Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Rectificatie Collectieve Contracten.

Met betrekking tot het onderdeel Collectieve Contracten wil het bestuur van de VPB opmerken, dat de opzegging van het contract met Lyreco niet binnen de daarvoor gestelde termijn is geschied.
Dit betekent, dat de VPB ook in 2018 het bestaande contract nog zal respecteren.
De leden van de VPB kunnen derhalve ten aanzien van het onderdeel KANTOORARTIKELEN de keuze maken tussen Offacility en Lyreco.

Gemeente Sudwest Fryslan

Met de gemeente Sudwest Fryslan wordt nauw samengewerkt.

De contactpersonen bij de gemeente SWF is:

Jacques van den Bosch, E: J.vandenBosch@gemeenteswf.nl

De gemeente i.c. de heer v.d.Bosch maakt onderdeel uit van de werkgroepen KVOB en Kwaliteit. Ook participeert de heer v.d.Bosch in het bestuur van de VPB.