Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Rectificatie Collectieve Contracten.

Met betrekking tot het onderdeel Collectieve Contracten wil het bestuur van de VPB opmerken, dat de opzegging van het contract met Lyreco niet binnen de daarvoor gestelde termijn is geschied.
Dit betekent, dat de VPB ook in 2018 het bestaande contract nog zal respecteren.
De leden van de VPB kunnen derhalve ten aanzien van het onderdeel KANTOORARTIKELEN de keuze maken tussen Offacility en Lyreco.

OVB

Vereniging Ondernemend Bolsward

De VOB is een organisatie van ondernemers uit het bedrijfsleven en de middenstand.

De VOB organiseert twee keer per jaar een ledenbijeenkomst en waarvan een keer buiten de stad Bolsward met een excursie en een keer in de stad met een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van een der leden.

Indien u belangstelling heeft om lid te worden kunt u dit via de mail aangeven bij jan@vijvermedia.nl

Informatie over de BVB u op www.bolsward.nl