Woonrijp maken De Marne fase 2

Op maandag 10 september aanstaande begint Roelofs Planontwikkeling uit Den Ham met het woonrijp maken van de Marne fase 2.

Werkzaamheden en fasering

Hieronder vind u een korte opsomming van de werkzaamheden die de komende periode

gaan plaatsvinden             

Frezen en opschonen bermen        

Opnemen bestaande asfalt en betonklinker verharding;

Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten  

Herstraten inritten              

Aanbrengen van asfalt      

Meer info bij de uitvoerder: W.Kooistra, w.kooistra@roelofsgroep.nl / T:06-5140 7386

 -
Herstraten inritten
;
-
Aanbreng
en van asfalt

Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

OVB

Vereniging Ondernemend Bolsward

De VOB is een organisatie van ondernemers uit het bedrijfsleven en de middenstand.

De VOB organiseert twee keer per jaar een ledenbijeenkomst en waarvan een keer buiten de stad Bolsward met een excursie en een keer in de stad met een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van een der leden.

Indien u belangstelling heeft om lid te worden kunt u dit via de mail aangeven bij jan@vijvermedia.nl

Informatie over de BVB u op www.bolsward.nl