Contract Controle Overheaddeuren

De voorzitter van de VPB,Ronald Velzen, en Richard Jorna van Regts Professional hebben het contract Controle Overheaddeuren ondertekend.
De heer Jorna zal binnenkort beginnen de leden van de VPB te benaderen.

Wie winnen dit jaar de Ondernemersprijs 2017 de Bolsward aan Zet Trofee de Bolsward In Zet Bokaal?

Al een aantal keren is de Ondernemersprijs in de Hanzestad Bolsward uitgereikt.

De volgende bedrijven namen deze prijs al in ontvangst:

ITS Reizen, De Friesche Bierbrouwerij Us Heit, Okkinga Communicatie, Visser Transport en Verhuizingen, United Coffee en als laatste Jumbo Kooistra.

Ondernemend Bolsward staat zeer goed op de kaart, dus ook dit jaar zijn er ongetwijfeld uitstekende bedrijven in Bolsward die de onderscheidingen zeer wel verdienen
en ongetwijfeld ook een ondernemer in de binnenstad die zich daadwerkelijk heeft onderscheiden in het belang van onze Hanzestad.

Ook dit jaar vindt er weer een verkiezing plaats.

U kunt Uw bedrijf/onderneming dan wel iemand anders waarvan U denkt dat hij/zij er voor in aanmerking moet komen.

Daarbij stelt de commissie/jury dat aan de onderstaande voorwaarden en criteria dient te worden voldaan.

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

 Graag uw aanmelding(en) sturen naar: f.wagt@ziggo.nl.

 

 

Van Gansewinkel Groep

Van Gansewinkel Nederland bv

Regio Noord-Nederland

De Lier 2

NL-9206 BH Drachten

Postbus 260

NL-9200 AG Drachten

Nederland

T (+31) (0) 512 858585

M 06-22511739

F (+31) 0512 858501

KvK 17089397

I www.vangansewinkel.com

Contactpersoon voor Bolsward:

Simon Marrink

Senior Account Manager

 

Afval bestaat niet

Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten

en goederen van morgen. Wij maken er zelfs graag iets moois van. Voor ons bestaat afval niet.

De Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier. We zamelen afval in en bewerken of verwerken afval tot grondstoffen en energie. De Benelux is onze thuismarkt, maar we zijn ook actief in Tsjechië, Polen, Frankrijk, Hongarije en Portugal. Zo’n 6.000 medewerkers realiseren een jaaromzet van circa 1,2 miljard euro.

Jaarlijks krijgen we ruim 11 miljoen ton afval in onze handen. Ruim driekwart hiervan weten we een tweede leven te geven in de vorm van grondstoffen, de rest wordt omgezet in energie. De Van Gansewinkel Groep streeft naar de duurzaamste oplossing voor haar afvalstromen. Daarom past de Cradle to Cradle filosofie zo goed bij ons bedrijf. Cradle to Cradle raakt de kern van onze activiteiten: voorkomen dat iets afval wordt.

Wist u bijvoorbeeld dat van ingezameld frituurvet zeepproducten gemaakt worden? Of dat we van vertrouwelijk papier weer nieuw kantoorpapier maken? Wilt u ook weten wat we met uw afval kunnen doen? In het boekje ‘iets moois’ geven we een indruk van wat 15 afvalstromen weer opleveren. Vraag ernaar bij uw contactpersoon!

 

Van Gansewinkel in Noord Nederland

Van Gansewinkel is als afvaldienstverlener gespecialiseerd in het inzamelen, overslaan en bewerken van afval. Wij bieden een totaaloplossing voor afvalvraagstukken. Duurzaamheid, innovatie en betrouwbaarheid staan hierbij voorop.

De regio Noord-Nederland heeft zo’n 375 medewerkers in dienst, verspreid over de drie locaties Drachten, Hoogeveen en Stadskanaal. Het totale wagenpark bestaat uit ruim 135 voertuigen. Daarmee is Van Gansewinkel marktleider in Noord Nederland