Woonrijp maken De Marne fase 2

Op maandag 10 september aanstaande begint Roelofs Planontwikkeling uit Den Ham met het woonrijp maken van de Marne fase 2.

Werkzaamheden en fasering

Hieronder vind u een korte opsomming van de werkzaamheden die de komende periode

gaan plaatsvinden             

Frezen en opschonen bermen        

Opnemen bestaande asfalt en betonklinker verharding;

Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten  

Herstraten inritten              

Aanbrengen van asfalt      

Meer info bij de uitvoerder: W.Kooistra, w.kooistra@roelofsgroep.nl / T:06-5140 7386

 -
Herstraten inritten
;
-
Aanbreng
en van asfalt

Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Van Gansewinkel Renewi

 

RENEWI van Gansewinkel Nederland bv

Regio Noord-Nederland

De Lier 2

NL-9206 BH Drachten

Postbus 260

NL-9200 AG Drachten

Nederland

Barry Robben via 06 – 10 94 51 15 

of per mail barry.robben@renewi.eu

 

 

 

 

I www.vangansewinkel.com

Renewi – voorheen Van Gansewinkel

Renewi is de naam van het nieuwe bedrijf dat ontstaan is in 2017 na de fusie van de Shanks Group met Van Gansewinkel Groep BV. Het bedrijf is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat goed gepositioneerd is om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen op te lossen zoals het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van natuurlijke bronnen.
Boven alles is ons team betrokken en bevlogen over onze missie: Afval bestaat niet.

Afval ophalen geven we het een nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten.
In dit proces beschermen we de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en stellen onze klanten in staat om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Leden van Parkmanagement sluiten met Renewi een individuele overeenkomst. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer

Barry Robben via 06 – 10 94 51 15 of per mail barry.robben@renewi.eu

Hoe eerder afval wordt gescheiden, hoe beter Renewi afval kan recyclen, hoe minder afvalstoffenbelasting u betaalt. Wij zien het scheiden van afval en het recyclen van grondstoffen als een belangrijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze ambitie zijn wij onze klanten graag van dienst. Afval scheiden start namelijk bij de bron. U kunt dit zelf doen door bijvoorbeeld het volgende afval te scheiden:
Restafval, Papier, karton en folie
Puin, schroot en hout
Glas en GFT
Swill (gegaarde voedselresten) en frituurvet

Leden van parkmanagement sluiten met Renewi een individuele overeenkomst. Eerst wordt de bestaande afvalstroom in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit efficiënter kan en dus hoe meer bespaard kan worden op de afvalkosten. Daarbij wordt ook naar de interne logistiek en de daarbij behorende kosten gekeken. Maar ook of het afval veilig en volgens wet- en regelgeving wordt opgeslagen. De kosten van de verwerking van bedrijfsafval met behulp van rolcontainers worden vastgesteld op basis van een weging van de inhoud van de containers. Het voertuig dat de containers leegt is uitgerust met moderne weegapparatuur. Door de hoeveelheid afval inzichtelijk te maken kan gericht worden gewerkt aan verdere preventie en scheiding van afval.