Woonrijp maken De Marne fase 2

Op maandag 10 september aanstaande begint Roelofs Planontwikkeling uit Den Ham met het woonrijp maken van de Marne fase 2.

Werkzaamheden en fasering

Hieronder vind u een korte opsomming van de werkzaamheden die de komende periode

gaan plaatsvinden             

Frezen en opschonen bermen        

Opnemen bestaande asfalt en betonklinker verharding;

Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten  

Herstraten inritten              

Aanbrengen van asfalt      

Meer info bij de uitvoerder: W.Kooistra, w.kooistra@roelofsgroep.nl / T:06-5140 7386

 -
Herstraten inritten
;
-
Aanbreng
en van asfalt

Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

VrieService

VrieService BV is uw partner voor mobiele zakelijke communicatieoplossingen.

Als totaalleverancier bieden we communicatie op maat. Voor ons betekent dat een persoonlijk advies, individuele profilering, factuuranalyses, flexibele facturering en ondersteuning met een uitgebreide service.

Wij bieden bedrijven veilige en betrouwbare services en support voor alle vormen van mobiele spraak- en datacommunicatie, inclusief mobiel internet.

Dat kunnen we garanderen omdat we een eigen telecommunicatienetwerk beheren op het betrouwbare netwerk van KPN en een satellietcommunicatie netwerk beheren van Inmarsat via Grondstation Burum.

Communicatie op maat start met een grondige analyse van de communicatiebehoeften binnen een organisatie, van afdeling tot individuele medewerkers.

Een goed communicatieprofiel is namelijk ons vertrekpunt voor een persoonlijk advies. Dit maatwerk leidt echter niet tot verwarring.

Al onze communicatieservices staan in één overeenkomst. Die transparantie wordt versterkt door ons flexibele rapportage- en facturatiesysteem.

Klanten vinden alle afspraken terug op één maandelijkse factuur. Inclusief een gedetailleerd overzicht van alle communicatiekosten.

Zo behouden klanten altijd het overzicht en houden ze grip op de kosten. Bovendien voert de backoffice aanpassingen meteen door.

Dat is communicatie op maat volgens VrieService.

Bedrijfsgegevens VrieService

BV Bankrelatie: Rabobank Drachten

Lavendelheide 11

9202 PD Drachten Nederland

Bankrekeningnr: 36.39.69.942

BTW-nr: NL812632497B01

T: +31 (0)512 587900

KvK Leeuwarden nr.: 01096673

F: +31 (0)512 587979

E: info@vrieservice.nl

OPTA registratienr.: 942154