Contract Controle Overheaddeuren

De voorzitter van de VPB,Ronald Velzen, en Richard Jorna van Regts Professional hebben het contract Controle Overheaddeuren ondertekend.
De heer Jorna zal binnenkort beginnen de leden van de VPB te benaderen.

Wie winnen dit jaar de Ondernemersprijs 2017 de Bolsward aan Zet Trofee de Bolsward In Zet Bokaal?

Al een aantal keren is de Ondernemersprijs in de Hanzestad Bolsward uitgereikt.

De volgende bedrijven namen deze prijs al in ontvangst:

ITS Reizen, De Friesche Bierbrouwerij Us Heit, Okkinga Communicatie, Visser Transport en Verhuizingen, United Coffee en als laatste Jumbo Kooistra.

Ondernemend Bolsward staat zeer goed op de kaart, dus ook dit jaar zijn er ongetwijfeld uitstekende bedrijven in Bolsward die de onderscheidingen zeer wel verdienen
en ongetwijfeld ook een ondernemer in de binnenstad die zich daadwerkelijk heeft onderscheiden in het belang van onze Hanzestad.

Ook dit jaar vindt er weer een verkiezing plaats.

U kunt Uw bedrijf/onderneming dan wel iemand anders waarvan U denkt dat hij/zij er voor in aanmerking moet komen.

Daarbij stelt de commissie/jury dat aan de onderstaande voorwaarden en criteria dient te worden voldaan.

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

 Graag uw aanmelding(en) sturen naar: f.wagt@ziggo.nl.

 

 

VPB

Bolsward, centraal gelegen aan de A7, heeft een uitstekende ontsluiting, zowel naar Noord Europa, als naar een willekeurige bestemming in Nederland. Op de bedrijventerreinen vinden we een brede schakering bedrijven met een diversiteit aan activiteiten. Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen  te bewaren en te verbeteren, de onderlinge contacten te verstevigen en voordelen te behalen uit gezamenlijke inkoop werd op 29 april 2004 de Vereniging Parkmanagement Bolsward opgericht.

De Vereniging Parkmanagement Bolsward (VPB) is een actieve organisatie die zich inzet voor de bedrijventerreinen in Bolsward. Wat begonnen is als een pilot voor het bedrijventerrein De Marne 1, is uitgegroeid tot een organisatie, die alle Bolswarder bedrijventerreinen dekt.

De VPB zet zich in voor allerlei zaken, die overkoepelend geregeld kunnen worden. Hierdoor is een dienstenpakket ontstaan, dat nog steeds wordt uitgebreid. Er wordt samengewerkt met diverse partijen, zoals MKB-Friesland, dat bv. heeft geleid tot het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Voor de uitvoering van projecten en de ondersteuning bij processen wordt het parkmanagement bijgestaan door het Buro Stuurmannen in Heerenveen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parkmanagement Bolsward.

E-mail: info@parkmanagementbolsward.nl  of     f.wagt@ziggo.nl

 

Achtergrond

De afgelopen jaren is zowel politiek als economisch de aandacht voor bedrijventerreinen en een collectieve coördinatie daarvan enorm gegroeid. Een landelijke doelstelling is, om in de toekomst alle bedrijvenparken onder te brengen in een parkmanagement organisatie.

Dankzij deze nieuwe visie op bedrijvenparken werden in samenwerking tussen bedrijven en lokale overheid allerlei diensten gebundeld. Ook in Bolsward is op deze ontwikkeling goed ingespeeld.

Vanuit de vroegere gemeente Bolsward is hierop goed ingespeeld door de destijds aanwezige burgemeester, mevrouw Willemina Chr.Vroegindeweij.

 

Na peiling van de interesse bij de bedrijven werd op 29 aprill 2004 de Vereniging Parkmanagement Bolsward opgericht, met als pilot het bedrijventerrein De Marne 1. Nu, jaren verder is de vereniging Parkmanagement Bolsward uitgebreid over alle bedrijventerreinen in Bolsward.

Er is sinds 1 januari 2011 een parkmanager in de persoon van de heer Freerk Wagt.

Hij heeft destijds als bedrijvencontactfunctionaris van de "oude gemeente Bolsward" samen met enkele ondernemers zich ingezet om het parkmanagement gestalte te geven.  

De uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen, de door meerdere partijen ondertekende intentieverklaring, de gestelde doelen in het plan van aanpak, de verdere ontwikkeling van de ideeen aangaande het parkmanagement en beveiliging hebben bijgedragen tot  ambitieuze plannen die breed werden en worden gedragen.

De basis van de Vereniging Parkmanagement Bolsward is dan ook sterk en nog steeds groeiend.

Mogelijkheden

De mogelijkheden van zaken die via Parkmanagement geregeld werden en worden zijn enorm. Te denken valt aan collectieve energie, gedeelde beveiliging, afvalverwerking, inrichting van de buitenruimte en groenvoorziening. Maar ook het gezamenlijk regelen van personele diensten, collectieve contracten, kantoorartikelen, relatiegeschenken of drukwerk behoren tot de mogelijkheden.

Daarnaast is op termijn ook een collectieve voorziening als kinderopvang een optie. Bovendien is het kabinet momenteel bezig met een wetswijziging ten aanzien van Arbo-diensten, die meer nadruk zal leggen op maatwerk. Dit betekent dat VPB zich kan gaan inzetten voor Arbo dienstverlening toegespitst op de wensen, die hier leven.

VPB biedt op basis van een uitgebreide inventarisatie van wensen een dienstenpakket aan.

VPB biedt niet alleen financieel voordeel voor de ondernemer, maar de parkmanager kan de ondernemer ook veel werk uit handen nemen. Bij klachten, schademeldingen e.d. fungeert de parkmanager als één loket richting bestuur, leveranciers en gemeente.