Tarieven Afval 2018 Renewi-Van Gansewinkel

De nieuwe tarieven Afvalverwijdering van Renewi-Van Gansewinkel 2018 staan voor de leden van de VPB op de website.

Rectificatie Collectieve Contracten.

Met betrekking tot het onderdeel Collectieve Contracten wil het bestuur van de VPB opmerken, dat de opzegging van het contract met Lyreco niet binnen de daarvoor gestelde termijn is geschied.
Dit betekent, dat de VPB ook in 2018 het bestaande contract nog zal respecteren.
De leden van de VPB kunnen derhalve ten aanzien van het onderdeel KANTOORARTIKELEN de keuze maken tussen Offacility en Lyreco.

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen van de gemeente Bolsward liggen aan de rand van de stad en zijn uitstekend bereikbaar. Met de A7 als slagader voor de deur is Bolsward een prima locatie voor vrijwel elk bedrijf.

Bolsward heeft meerdere bedrijventerreinen. De Ward, waar een combinatie van wonen en werken is ontwikkeld, De Wymerts, De Klokslag, Industriepark en de Marne. De laatste is uitgebreid met 14ha en biedt nog mogelijkheden voor vestiging.

Ligging en grondprijzen maken dit terrein tot een aantrekkelijke locatie.

Het parkmanagement behelst alle bedrijventerreinen in de prachtige Hanzestad Bolsward.

Meer informatie over vestiging:

F.Wagt, parkmanager  f.wagt@ziggo.nl

 

De Ward, De Wymerts, De Klokslag, De Marne , Industriepark

Alle bedrijventerreinen in Bolsward zijn volop in beweging. De koppeling van het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging aan het lidmaatschap van de vereniging parkmanagement heeft een stroomversnelling veroorzaakt. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2009 biedt vele mogelijkheden.

Met ingang van 1 januari 2011 is het Bolswarder Ondernemers Fonds(BOF) opgevolgd door de Bedrijven Investerings Zone(BIZ) en met ingang van 1 januari 2016 is er sprake van een Ondernemersfonds in de gemeente Sudwest Fryslan.

Waar we voor het terrein zelf u graag doorverwijzen naar de site van de gemeente (zie partners) is het zinvol voor de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement deze site regelmatig te raadplegen.

De Marne

Dit bedrijventerrein is nog volop in beweging. De koppeling van het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging aan het lidmaatschap van de vereniging parkmanagement heeft een stroomversnelling veroorzaakt. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2009 biedt vele nieuwe mogelijkheden. Waar we voor het terrein zelf u graag doorverwijzen naar de site van de gemeente (zie partners) is het zinvol voor de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement deze site regelmatig te raadplegen.

De Marne uitbreiding

Hoogwaardige inrichting

In de toch al mooie omgeving van Zuidwest Fryslan, met z’n vele meren, bossen, weiden, krijgt de uitbreiding van de Marne een eigentijdse infrastructuur die gekenmerkt wordt door ruimte en toegankelijkheid. Open bebouwing, groene hagen, een niet te bebouwen terp-restant en waterpartijen geven De Marne 2 een bijzonder representatief karakter. Met name op de Zichtlocatie direct langs de snelweg krijgt uw bedrijf een duidelijk herkenbaar profiel.

Actief beheer

Op het bedrijvenpark is de Vereniging Parkmanagemenet Bolsward(VPB) zeer actief m.b.t. het beheer van het terrein. (o.a. bewegwijzering en onderhoud openbare ruimte).

Alle bedrijven zijn/worden opgenomen in een modern bewegwijzeringsysteem dat wordt beheerd door de Bedrijven Vereniging Bolsward. Het reeds bestaande bedrijvenpark De Marne kent internationale bedrijven, diverse metaalbedrijven en ook een goed geoutilleerd bedrijvencentrum voor startende ondernemers.

Uitstekende bereikbaarheid

Uw bedrijfsvestiging op De Marne is vanaf de autosnelweg A7 met een afstand van nog geen 100 meter direct te bereiken, want het bedrijvenpark kent een uitstekende ontsluiting middels brede wegen.

Meer informatie: F.Wagt,parkmanager, f.wagt@ziggo.nl     T:06 22 39 76 56