Contract Controle Overheaddeuren

De voorzitter van de VPB,Ronald Velzen, en Richard Jorna van Regts Professional hebben het contract Controle Overheaddeuren ondertekend.
De heer Jorna zal binnenkort beginnen de leden van de VPB te benaderen.

Wie winnen dit jaar de Ondernemersprijs 2017 de Bolsward aan Zet Trofee de Bolsward In Zet Bokaal?

Al een aantal keren is de Ondernemersprijs in de Hanzestad Bolsward uitgereikt.

De volgende bedrijven namen deze prijs al in ontvangst:

ITS Reizen, De Friesche Bierbrouwerij Us Heit, Okkinga Communicatie, Visser Transport en Verhuizingen, United Coffee en als laatste Jumbo Kooistra.

Ondernemend Bolsward staat zeer goed op de kaart, dus ook dit jaar zijn er ongetwijfeld uitstekende bedrijven in Bolsward die de onderscheidingen zeer wel verdienen
en ongetwijfeld ook een ondernemer in de binnenstad die zich daadwerkelijk heeft onderscheiden in het belang van onze Hanzestad.

Ook dit jaar vindt er weer een verkiezing plaats.

U kunt Uw bedrijf/onderneming dan wel iemand anders waarvan U denkt dat hij/zij er voor in aanmerking moet komen.

Daarbij stelt de commissie/jury dat aan de onderstaande voorwaarden en criteria dient te worden voldaan.

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

 Graag uw aanmelding(en) sturen naar: f.wagt@ziggo.nl.

 

 

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen van de gemeente Bolsward liggen aan de rand van de stad en zijn uitstekend bereikbaar. Met de A7 als slagader voor de deur is Bolsward een prima locatie voor vrijwel elk bedrijf.

Bolsward heeft meerdere bedrijventerreinen. De Ward, waar een combinatie van wonen en werken is ontwikkeld, De Wymerts, De Klokslag, Industriepark en de Marne. De laatste is uitgebreid met 14ha en biedt nog mogelijkheden voor vestiging.

Ligging en grondprijzen maken dit terrein tot een aantrekkelijke locatie.

Het parkmanagement behelst alle bedrijventerreinen in de prachtige Hanzestad Bolsward.

Meer informatie over vestiging:

F.Wagt, parkmanager  f.wagt@ziggo.nl

 

De Ward, De Wymerts, De Klokslag, De Marne , Industriepark

Alle bedrijventerreinen in Bolsward zijn volop in beweging. De koppeling van het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging aan het lidmaatschap van de vereniging parkmanagement heeft een stroomversnelling veroorzaakt. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2009 biedt vele mogelijkheden.

Met ingang van 1 januari 2011 is het Bolswarder Ondernemers Fonds(BOF) opgevolgd door de Bedrijven Investerings Zone(BIZ) en met ingang van 1 januari 2016 is er sprake van een Ondernemersfonds in de gemeente Sudwest Fryslan.

Waar we voor het terrein zelf u graag doorverwijzen naar de site van de gemeente (zie partners) is het zinvol voor de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement deze site regelmatig te raadplegen.

De Marne

Dit bedrijventerrein is nog volop in beweging. De koppeling van het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging aan het lidmaatschap van de vereniging parkmanagement heeft een stroomversnelling veroorzaakt. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2009 biedt vele nieuwe mogelijkheden. Waar we voor het terrein zelf u graag doorverwijzen naar de site van de gemeente (zie partners) is het zinvol voor de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement deze site regelmatig te raadplegen.

De Marne uitbreiding

Hoogwaardige inrichting

In de toch al mooie omgeving van Zuidwest Fryslan, met z’n vele meren, bossen, weiden, krijgt de uitbreiding van de Marne een eigentijdse infrastructuur die gekenmerkt wordt door ruimte en toegankelijkheid. Open bebouwing, groene hagen, een niet te bebouwen terp-restant en waterpartijen geven De Marne 2 een bijzonder representatief karakter. Met name op de Zichtlocatie direct langs de snelweg krijgt uw bedrijf een duidelijk herkenbaar profiel.

Actief beheer

Op het bedrijvenpark is de Vereniging Parkmanagemenet Bolsward(VPB) zeer actief m.b.t. het beheer van het terrein. (o.a. bewegwijzering en onderhoud openbare ruimte).

Alle bedrijven zijn/worden opgenomen in een modern bewegwijzeringsysteem dat wordt beheerd door de Bedrijven Vereniging Bolsward. Het reeds bestaande bedrijvenpark De Marne kent internationale bedrijven, diverse metaalbedrijven en ook een goed geoutilleerd bedrijvencentrum voor startende ondernemers.

Uitstekende bereikbaarheid

Uw bedrijfsvestiging op De Marne is vanaf de autosnelweg A7 met een afstand van nog geen 100 meter direct te bereiken, want het bedrijvenpark kent een uitstekende ontsluiting middels brede wegen.

Meer informatie: F.Wagt,parkmanager, f.wagt@ziggo.nl     T:06 22 39 76 56