Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ALV van de Vereniging Parkmanagement Bolsward woprdt gehouden op

dinsdag 10 maart om 16.30 uur.

Locatie: Rentex Floron, Koopman Heeresweg te Bolsward.

Tijdens deze vergadering zal het certificaat van het KVOB(Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) worden uitgereikt.

Het KIWA heeft nl eind november het Plan van Aanpak KVOB opnieuw weer voor drie jaar goedgekeurd.

Bij deze uitreiking zullen tevens aanwezig zijn, de wethouder van de gemeente alsmede functionarissen van de politie en brandweer.

Zoals te doen gebruikelijk zal deze ALV worden afgesloten met een netwerkborrel + hapje.

De uitnodiging als ook de verdere stukken worden t.z.t. aan alle leden toegezonden.

Indien nog vragen informeer dan bij uw Parkmanager, Freerk Wagt.