Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ALV van de Vereniging Parkmanagement Bolsward van

dinsdag 10 maart is vanwege de coronaperikelen niet doorgegaan.

Het bestuur heeft besloten deze door te schuiven naar die van 2021.

Dan zullen ook de certificaten van het KVOB worden uitgereikt.

Indien nog vragen informeer dan bij uw Parkmanager, Freerk Wagt.