Algemene Ledenvergadering VPB

Ook de ALV van maart jl is niet doorgegaan vanwege de coronaperikelen.

De ALV staat nu gepland voor de maand september 2021.

Het bestuur vraagt een ieders begrip hiervoor.