De VPB en op naar een 4e lustrum

De VPB begint na deze zomervakantie van 2019 aan zijn 4e lustrum.
Het bestuur meent er trots op te kunnen zijn het nodige voor het bedrijfsleven van Bolsward en de leden te kunnen betekenen.
Ook blijft de beveiliging van alle bedrijventerreinen het speerpunt.
Verder blijven we onze collectieve contracten onderhouden en waar nodig te verbeteren.
Een nieuw collectief contract is in de maak en wel op het terrein van het verzekeringspakket.
Hierover binnenkort meer.
Heeft u vragen, benader dan onze Parkmanager Freerk Wagt, f.wagt@ziggo.nl of 06 22 39 76 56