Nieuwsflits AED's

Onlangs is er een Nieuwsflits AED’s verzonden aan alle ondernemers in Bolsward.

Inhoud:
Vanuit de VPB en samen met Rentex, Durk Brouwer, zijn we nog bezig om alle AED’s in Bolsward in kaart te brengen
en ook via de app van HartslagNu.nl zichtbaar te maken.
De app van de EHBO functioneert op dit gebied niet meer, ofschoon deze weg wat eenvoudiger was.
Dus blijft HartslagNu.nl de manier om ook uw/jullie AED in beeld te krijgen.

In de Nieuwsflits wordt verder aangegeven op welke wijze men zijn/haar AED op de app van HartslagNu.nl
in beeld kan krijgen.

De VPB vertrouwt erop dat men de moeite neemt de AED aan te melden.