Tarieven Renewi Afvalverwijdering 2021

De nieuwe tarieven van Renewi(Afvalverwijdering) 2021 staan weer op de website.

Heeft u nog vragen, benader dan uw Parkmanager, Freerk Wagt