Vereniging Parkmanagement Bolsward 15 jaar

De VPB heeft op 29 april 2019 haar 3e lustrum gevierd.

De VPB is op 29 april 2004 opgericht c.q. op die datum is de notariële aktie getekend.
Bolsward was een van de eerste parkmanagement-organisaties in Fryslan.
Het speerpunt van de VPB was en is nog steeds de beveiliging van alle bedrijventerreinen in Bolsward.
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren een tiental collectieve contracten afgesloten met diverse ondernemers/leveranciers.
Hier hebben de leden/deelnemers de afgelopen jaren de vruchten van kunnen plukkenen heeft de VPB een FEE ontvangen.

De VPB wordt regelmatig als een voorbeeld gezien voor andere soms nog op te richten organisaties.

Gesteld kan worden dat de VPB haar plaats binnen en voor het Bolswarder bedrijfsleven op een goede en doeltreffende wijze heeft waargemaakt.

Het bestuur van de VPB heeft er alle vertrouwen in gaat op de ingeslagen weg verder.