Afscheid op ALV

Ronald Velzen, voorzitter, en Freerk Wagt, Parkmanager, van de VPB, nemen tijdens de ALV
op 30 mei aanstaande afscheid.
Ronald Velzen is destijds Joop Akkeman opgevolgd als voorzitter, toen de VPB nog functioneerde onder
de paraplu van de gemeente Bolsward.
Hij wordt opgevolgd door Gjalt Visser van Visser Transport.

Freerk Wagt heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de VPB op 29 april 2004.
Eerst als bedrijvencontact-functionaris van de gemeente en aansluitend per 1 juli 2010
is hij Parkmanager geweest. Dus gedurende 20 jaar.
Hij wordt opgevolgd door Klaas de Vries van SRA/Titan.