Centraal gelegen aan de A7

Brede schakering aan bedrijven

Partners

Bolswarder Ondernemers Vereniging(BOV)

Gemeente
Politie
Brandweer
G4S(beveiliging)
Renewi(Afvalverwijdering)
de Jong Borg(voorzitter KVOB)
Offacility(kantoorartikelen)
Energos
Boorsma Telefonie
Buro Vrieswijk
Freez.it Automatisering
Regts Professional