Wat is parkmanagement?

Parkmanagement vormt de schakel tussen bedrijven en overheden en realiseert een verbinding tussen de verschillende bedrijven binnen de bedrijvenparken in Bolsward. Het is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en deze ook op langere termijn vast te houden.

De parkmanager werkt gemandateerd door het bestuur, namens de belanghebbende bedrijven. Collectieve diensten worden geregeld en de uitvoering gecontroleerd. In samenwerking met de ondernemers worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, die tot nieuwe diensten voor de gebruikers kunnen leiden. Van het parkmanagement mag men het voortouw verwachten, zodat de bedrijven datgene kunnen doen, waar zij goed in zijn.

De hoofddoelen van het parkmanagement zijn
• de verbetering van de samenwerkingsstructuur tussen de belanghebbenden op het bedrijventerrein (bedrijven, huurders, gemeente, andere overheden)
• waarborgen van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein
• behartigen van collectieve belangen zoals bv. Beveiliging.

Parkmanager
Voor de uitvoering van projecten en de ondersteuning bij processen wordt het parkmanagement bijgestaan door het buro De Jong Borg uit Joure.
Jan de Jong ondersteunt meerdere parkmanagementorganisaties.

Verder fungeerde de heer Freerk Wagt als parkmanager. Hij was in de “oude” gemeente Bolsward de bedrijvencontactfunctionaris en als zodanig bij iedereen bekend.Sinds 1 mei 2024 is de heer Klaas de Vries de nieuwe parkmanager. Hij is Freerk Wagt opgevolgd.

Klaas is ook aanspreekbaar als er problemen zijn met de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan en zal dan proberen contacten te leggen en mogelijk een oplossing zoeken.

Zijn telefoonnummer is: 06 15 04 29 28 en emailadres:info@sra-bolsward.nl

Deelname/lidmaatschap Parkmanagement

Deelname aan Parkmanagement c.q. “lidmaatschap” is mogelijk door u aan te melden bij de Parkmanager,

De contributie bedraagt € 115,00 ecl. btw per jaar.

Vanaf de oprichtingsdatum 29 april 2004 is er bewust de eerste jaren geen contributie ingesteld, aangezien de Vereniging Parkmanagement Bolsward zich steeds kon bedruipen/financieren vanuit de verschillende subsidies en FEE’s.

Het grootste deel kwam en komt vanuit eerst het Bolswarder Ondernemersfonds, sinds 1.1.2011 vanuit de BIZ(bedrijven investeringszone) en sinds 1.1.2015 uit het Ondernemersfonds Sudwest Fryslan.
De VPB zet het overgrote deel van de gelden uit het Ondernemersfonds in ten behoeve van de beveiliging van alle bedrijventerreinen in Bolsward en heeft hiervoor een collectief contract met de beveiliger G4S.