Over VPB

Bolsward, centraal gelegen aan de A7, heeft een uitstekende ontsluiting, zowel naar Noord Europa, als naar een willekeurige bestemming in Nederland. Op de bedrijventerreinen vinden we een brede schakering bedrijven met een diversiteit aan activiteiten. Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te bewaren en te verbeteren, de onderlinge contacten te verstevigen en voordelen te behalen uit gezamenlijke inkoop werd op 29 april 2004 de Vereniging Parkmanagement Bolsward opgericht.

De Vereniging Parkmanagement Bolsward (VPB) is een actieve organisatie die zich inzet voor de bedrijventerreinen in Bolsward. Wat begonnen is als een pilot voor het bedrijventerrein De Marne 1, is uitgegroeid tot een organisatie, die alle Bolswarder bedrijventerreinen dekt.

De VPB zet zich in voor allerlei zaken, die overkoepelend geregeld kunnen worden. Hierdoor is een dienstenpakket ontstaan, dat nog steeds wordt uitgebreid. Er wordt samengewerkt met diverse partijen, zoals MKB-Friesland, dat bv. heeft geleid tot het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Voor de uitvoering van projecten en de ondersteuning bij processen wordt het parkmanagement bijgestaan door het J.de Jong Borg uit Joure.
Jan de Jong ondersteunt meerdere parkmanagementorganisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parkmanagement Bolsward.

E-mail: info@parkmanagementbolsward.nl of f.wagt@ziggo.nl

Achtergrond
De afgelopen jaren is zowel politiek als economisch de aandacht voor bedrijventerreinen en een collectieve coördinatie daarvan enorm gegroeid. Een landelijke doelstelling is, om in de toekomst alle bedrijvenparken onder te brengen in een parkmanagement organisatie.

Dankzij deze nieuwe visie op bedrijvenparken werden in samenwerking tussen bedrijven en lokale overheid allerlei diensten gebundeld. Ook in Bolsward is op deze ontwikkeling goed ingespeeld.

Vanuit de vroegere gemeente Bolsward is hierop goed ingespeeld door de destijds aanwezige burgemeester, mevrouw Willemina Chr.Vroegindeweij.

Na peiling van de interesse bij de bedrijven werd op 29 aprill 2004 de Vereniging Parkmanagement Bolsward opgericht, met als pilot het bedrijventerrein De Marne 1. Nu, jaren verder is de vereniging Parkmanagement Bolsward uitgebreid over alle bedrijventerreinen in Bolsward.

Er is sinds 1 januari 2011 een parkmanager in de persoon van de heer Freerk Wagt.

Hij heeft destijds als bedrijvencontactfunctionaris van de “oude gemeente Bolsward” samen met enkele ondernemers zich ingezet om het parkmanagement gestalte te geven.

De uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen, de door meerdere partijen ondertekende intentieverklaring, de gestelde doelen in het plan van aanpak, de verdere ontwikkeling van de ideeen aangaande het parkmanagement en beveiliging hebben bijgedragen tot ambitieuze plannen die breed werden en worden gedragen.

De basis van de Vereniging Parkmanagement Bolsward is dan ook no steeds zeer sterk en nog steeds groeiend.

Mogelijkheden
De mogelijkheden van zaken die via Parkmanagement geregeld werden en worden zijn enorm. Te denken valt aan collectieve energie, gedeelde beveiliging, afvalverwerking, inrichting van de buitenruimte en groenvoorziening. Maar ook het gezamenlijk regelen van personele diensten, collectieve contracten, kantoorartikelen, relatiegeschenken of drukwerk behoren tot de mogelijkheden.

VPB biedt op basis van een uitgebreide inventarisatie van wensen een dienstenpakket aan.

VPB biedt niet alleen financieel voordeel voor de ondernemer, maar de parkmanager kan de ondernemer ook veel werk uit handen nemen. Bij klachten, schademeldingen e.d. fungeert de parkmanager als één loket richting bestuur, leveranciers en gemeente.