Struktuur en organisatie

Bestuur VPB:

R.Velzen, Velzen Textielreiniging, voorzitter
E.Seffinga, Hochwald, penningmeester
W.Nieuwenhuis, Rentex Floron, lid
G.Visser, Visser Transport, lid
D.J.de Rouwe, Bouwgroep Dijkstra Draisma, lid
R.Reekers, Reekers Installatie, lid
J.v.d.Bosch, Gemeente SWF, adviseur
F.Wagt, parkmanager, lid

Werkgroepen:

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, KVOB

 • Samenwerking ondernemers, politie, brandweer, gemeente voor collectieve aanpak
  schoon, heel en veilig.
 • Collectieve Beveiliging door Schaaf: surveillance en individuele alarmopvolging.

Collectieve Inkoop, onderdeel van bestuur
Gezamenlijke projecten voor collectieve besparing.

Kwaliteit:
De VPB komt twee keer per jaar bijeen met de gemeente en Roelofs Projectontwikkeling om de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de gaten te houden. Twee keer per jaar wordt er een schouw gehouden.

Ondersteuning:

Parkmanager: ondersteuning communicatie en ledencontacten.
DeJongBorg: ondersteunt de VPB inzake het KVOB/Keurmerk Veilig Ondernemen.

Kosten en baten:

Uitgaven:

 • Collectieve beveiliging
 • Communicatie
 • Organisatie en ondersteuning

Inkomsten:

 • Ledengeld (€100 per lid per jaar)
 • Bijdrage Ondernemersfonds
 • Fee bij gezamenlijke inkoopprojecten

Voordelen leden:

 • Meer veiligheid door collectieve samenwerking en communicatie
 • Kwaliteit behouden van goede uitstraling bedrijven terreinen en de controle hierop
 • Contact met gemeente over onrechtmatigheden m.b.t. publieke deel bedrijventerrein
 • Kosten besparing door betere inkoop tarieven collectieve projecten
 • Stevige collectieve gesprekspartner voor overheid en contractpartners