Struktuur en organisatie

Bestuur VPB:

Gjalt Visser, Visser Transport, voorzitter
Erik Seffinga, Hochwald, penningmeester
Frederika Kooistra,Eils Cleanroom lid
DirkJan de Rouwe, Bouwgroep Dijkstra Draisma, lid
Klaas de Vries, SRA/Titan, lidn en Parkmanager
Joris Bos, Bos Machinebouw, lid
Jan Auke Rienstra, Gemeente SWF, adviseur

Werkgroepen:

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, KVOB

 • Samenwerking ondernemers, politie, brandweer, gemeente voor collectieve aanpak
  schoon, heel en veilig.
 • Collectieve Beveiliging door Schaaf: surveillance en individuele alarmopvolging.

Collectieve Inkoop, onderdeel van bestuur
Gezamenlijke projecten voor collectieve besparing.

Kwaliteit:
Er is een werkgroep Kwaliteit geweest, doch deze is na de Corona-periode opgegaan is de werkgroep KVOB.
Ook hier gaat het twee keer per jaar om een schouw, hetgeen ook bij Kwaliteit het geval was.

Ondersteuning:

Parkmanager: ondersteuning communicatie en ledencontacten.
DeJongBorg: ondersteunt de VPB inzake het KVOB/Keurmerk Veilig Ondernemen.

Kosten en baten:

Uitgaven:

 • Collectieve beveiliging
 • Communicatie
 • Organisatie en ondersteuning

Inkomsten:

 • Ledengeld (€115 per lid per jaar)
 • Bijdrage Ondernemersfonds
 • Fee bij gezamenlijke inkoopprojecten

Voordelen leden:

 • Meer veiligheid door collectieve samenwerking en communicatie
 • Kwaliteit behouden van goede uitstraling bedrijven terreinen en de controle hierop
 • Contact met gemeente over onrechtmatigheden m.b.t. publieke deel bedrijventerrein
 • Kosten besparing door betere inkoop tarieven collectieve projecten
 • Stevige collectieve gesprekspartner voor overheid en contractpartners