Gemeente Sudwest Fryslan

Met de gemeente Sudwest Fryslan wordt nauw samengewerkt.

De contactpersonen bij de gemeente SWF is:
Jacques van den Bosch, E: J.vandenBosch@gemeenteswf.nl

De gemeente i.c. de heer v.d.Bosch maakt onderdeel uit van de werkgroepen KVOB en Kwaliteit. Ook participeert de heer v.d.Bosch als adviseur in het bestuur van de VPB.