Gemeente Sudwest Fryslan

Met de gemeente Sudwest Fryslan wordt nauw samengewerkt.

De contactpersonen bij de gemeente SWF is:
Jaap Auke Rienstra, e-mail:j.rienstra@sudwestfryslan.nl

De gemeente i.c. de heer Rienstra maakt onderdeel uit van de werkgroepen KVOB en Kwaliteit. Ook participeert de heer Rienstra als adviseur in het bestuur van de VPB.