VOB(Ver Ondern B'ward)

Vereniging Ondernemend Bolsward

De VOB is een organisatie van ondernemers uit het bedrijfsleven en de middenstand. De VOB organiseert twee keer per jaar een ledenbijeenkomst en waarvan een keer buiten de stad Bolsward met een excursie en een keer in de stad met een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van een der leden.

Indien u belangstelling heeft om lid te worden kunt u dit via de mail aangeven bij jan@vijvermedia.nl

Informatie over de VOB u op www.bolsward.nl