Ledenbestand VPB groeit!!!

Het ledenbestand van de VPB is groeiende. De laatste dagen van 2017 mocht de VPB nog twee nieuwe leden verwelkomen.
Juro Unirek BV en Nauta Constructies, beiden gevestigd op de Marne 29 K en L waren nummer 79 en 80 in het ledenbestand.
Hulde voor onze nieuwkomers.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

Contact

E-mail algemeen:

info@parkmanagementbolsward.nl

Post/ bezoekadres:

Vereniging Parkmanagement Bolsward

p/a Velzen Textiel BV

De Marne 108a

8701 MC Bolsward

Ronald Velzen

Voorzitter Vereniging Parkmanagement Bolsward

Gjalt Visser

Secretaris Vereniging Parkmanagement Bolsward

Erik Seffinga

penningmeester Vereniging Parkmanagement Bolsward

Leo Eiling

bestuurslid Vereniging Parkmanagement Bolsward

Freerk Wagt

Parkmanager Tel:06 22 39 76 56  email:f.wagt@ziggo.nl