Bouwbedrijf Vallinga Huitema BV

Hichtumerweg 2
8701 PG Bolsward

Contactpersoon: Dhr. D. Vallinga
Tel.: 0515-572516
E-mailadres: info@huitemabv.nl
Website: www.huitemabv.nl