Centraal gelegen aan de A7

Brede schakering aan bedrijven

Leden

De voordelen en diensten die het parkmanagement Bolsward aanbiedt groeien en zo ook de lijst van de bij de VPB aangesloten bedrijven.