Ledenbestand VPB groeit!!!

Het ledenbestand van de VPB is groeiende. De laatste dagen van 2017 mocht de VPB nog twee nieuwe leden verwelkomen.
Juro Unirek BV en Nauta Constructies, beiden gevestigd op de Marne 29 K en L waren nummer 79 en 80 in het ledenbestand.
Hulde voor onze nieuwkomers.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

Beveiliging

Sinds 1 januari 2011 verkeren alle bedrijventerreinen in Bolsward onder het Keurmerk Veilig Ondernemen en zijn derhalve alle gecertificeerd.

Bij alle ingangen van de bedrijventerreinen staan borden waarop dit staat aangegeven.

KVO-B certificaat voor Bolsward Breed

Alle vijf terreinen in Bolsward zijn gecertificeerd.

Tijdens het werkgroepoverleg worden alle zaken betreffende de veiligheid c.q. beveiliging doorgenomen en eventuele nieuwe knelpunten op het terrein besproken en waar mogelijk aangepakt. Ook wordt er een 2-jaarlijkse schouw georganiseerd waarbij de terreinen bij dag en nacht worden beoordeeld op zaken betreffende de veiligheid en het beheer en onderhoud van het terrein. Bij opvallende zaken wordt u als ondernemer hier van op de hoogte gebracht.

Voor het KVO bestaat een werkgroep bestaande uit:

Jan de Jong - DeJongBorg(voorzitter/begeleiding)

Gjalt Visser - ondernemer

vacature - ondernemer

Leo Eiling - ondernemer

Joop Brouwer - ondernemer

Freerk Wagt - parkmanager 

Gerrit Schermer – politie

Alex v.d.Vegt – brandweer Súdwest Fryslân

Geartsje Algra - gemeente Súdwest Fryslân

Jacques v.d.Bosch – gemeente Súdwest Fryslân