Nieuwe locatie Groenoord

Groenoord(voorheen Greve) is dezer dagen verhuisd naar de Marne 124.
Van achter op het bedrijventerrein de Marne naar een mooie zichtlocatie.
De interne verbouwing mag gezien worden en is een aanwinst voor het bedrijventerrein.
Groenoord heeft ook voor de particulier de nodige zaken op het gebied van park en tuin.
Er zijn open dagen op 16 en 17 maart aanstaande.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

Beveiliging

Sinds 1 januari 2011 verkeren alle bedrijventerreinen in Bolsward onder het Keurmerk Veilig Ondernemen en zijn derhalve alle gecertificeerd.

Bij alle ingangen van de bedrijventerreinen staan borden waarop dit staat aangegeven.

KVO-B certificaat voor Bolsward Breed

Alle vijf terreinen in Bolsward zijn gecertificeerd.

Tijdens het werkgroepoverleg worden alle zaken betreffende de veiligheid c.q. beveiliging doorgenomen en eventuele nieuwe knelpunten op het terrein besproken en waar mogelijk aangepakt. Ook wordt er een 2-jaarlijkse schouw georganiseerd waarbij de terreinen bij dag en nacht worden beoordeeld op zaken betreffende de veiligheid en het beheer en onderhoud van het terrein. Bij opvallende zaken wordt u als ondernemer hier van op de hoogte gebracht.

Voor het KVO bestaat een werkgroep bestaande uit:

Jan de Jong - DeJongBorg(voorzitter/begeleiding)

Gjalt Visser - ondernemer

vacature - ondernemer

Leo Eiling - ondernemer

Joop Brouwer - ondernemer

Freerk Wagt - parkmanager 

Gerrit Schermer – politie

Alex v.d.Vegt – brandweer Súdwest Fryslân

Geartsje Algra - gemeente Súdwest Fryslân

Jacques v.d.Bosch – gemeente Súdwest Fryslân