Energie

Samenwerking VPB met Energos

Kloppen mijn energiefacturen wel? Betaal ik niet teveel voor mijn gas en elektriciteit? Verbruik ik onnodig energie of kan ik energie besparen? Misschien heeft u zichzelf één of meer van deze vragen ooit gesteld. Energie kan namelijk best lastig zijn en is een vakgebied op zich. Energiefacturen bijvoorbeeld staan algemeen bekend als ingewikkeld. Het controleren ervan is lastig. Ook als men optimaal energie wil inkopen is het handig kennis van zaken te hebben van de energiemarkten. En voordat men energie gaat inkopen kan het beste worden nagegaan of al die energie ook echt nodig is. Misschien wordt een deel ervan verspild of kan het verbruik omlaag met een aantal ingrepen.

Wat is het?

Het bedrijf Energos biedt een pakket energiediensten aan waarmee deze zaken aan de orde komen. Het gaat om een vijftal diensten die afzonderlijk of in willekeurige combinaties kunnen worden ingezet.

De eerste dienst is factuuranalyse waarbij de facturen van de leverancier en netbeheerder op juistheid worden gecontroleerd. Energiefacturen zijn niet alleen ingewikkeld maar bevatten ook veel fouten.

De tweede dienst is energie-inkoop. Energos zet haar kennis van de energiemarkten in om op een goed moment in te kopen. En natuurlijk tegen scherpe en marktconforme tarieven, bij betrouwbare leveranciers. Beide diensten worden op basis van no-cure-no-pay aangeboden. U bent Energos alleen een vergoeding verschuldigd als er een besparing is gerealiseerd.

Overige diensten zijn de energiescan (gebouwonderzoek waaruit besparingsmogelijkheden naar voren komen), factuurbewaking (Energos beoordeelt of uw energiefactuur juist is en betaald kan worden) en monitoring (analyse van het energieverbruik, bedoeld om onnodig verbruik te voorkomen). Voor alle energiediensten geldt daarbij dat van de vergoeding die Energos in rekening brengt 10% ten goede komt van de VPB.

Wat kun je ermee bereiken?

Na de zomer van 2009 is Energos gestart met de levering van energiediensten bij een aantal bij de VPB aangesloten ondernemers. Dit heeft bij vijf van de zeven onderzochte gebouwen geresulteerd in besparingen op de energiekosten. Voor vier gebouwen kon met nieuwe leveringsovereenkomsten voor energie tot wel 30% worden bespaard ten opzichte van het jaar 2009. Ook leidde factuuranalyse in een tweetal gevallen tot toekomstige besparingen. De gemiddelde besparing door factuuranalyse en energie-inkoop kwam daarmee boven de € 4.000,– per gebouw uit.

Uiteraard kan het ook voorkomen dat er geen besparingen worden gerealiseerd. Als het in zo’n geval om factuuranalyse en energie-inkoop gaat zijn er voor de ondernemers geen kosten aan verbonden.

Hoe nu verder?

De ondernemers waar besparingen werden gerealiseerd en André van der Snoek van Energos zijn tevreden over de tot nu toe bereikte resultaten. Maar natuurlijk kijken we ook graag verder. Wellicht zijn er meerdere bedrijven geïnteresseerd in energiediensten. Met name grootverbruikers (met energiefacturen op basis van maandelijks opgenomen meterstanden) maken de grootste kans op besparingen bij factuuranalyse. Voor alle bedrijven geldt dat het nuttig is om over energie-inkoop na te denken. Met name bedrijven die jaar in jaar uit hun leveringsovereenkomsten voor energie stilzwijgend laten doorlopen, betalen teveel. Hier zijn besparingen bijna zeker te realiseren.

Als u geïnteresseerd bent of meer wil wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met André van der Snoek van Energos. Hij is bereikbaar via info@energos.nl en op 06-50281106.

Voor Energiebeheer heeft de VPB een contract afgesloten met Energos.