Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen van de gemeente Bolsward liggen aan de rand van de stad en zijn uitstekend bereikbaar. Met de A7 als slagader voor de deur is Bolsward een prima locatie voor vrijwel elk bedrijf.

Bolsward heeft meerdere bedrijventerreinen. De Ward, waar een combinatie van wonen en werken is ontwikkeld, De Wymerts, De Klokslag, Industriepark en de Marne.

Het parkmanagement behelst alle bedrijventerreinen in de prachtige Hanzestad Bolsward.

Meer informatie over vestiging:

F.Wagt, parkmanager f.wagt@ziggo.nl

De Ward, De Wymerts, De Klokslag, De Marne , Industriepark
Alle bedrijventerreinen in Bolsward zijn volop in beweging. De koppeling van het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging aan het lidmaatschap van de vereniging parkmanagement heeft een stroomversnelling veroorzaakt. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2009 biedt vele mogelijkheden.

Met ingang van 1 januari 2011 is het Bolswarder Ondernemers Fonds(BOF) opgevolgd door de Bedrijven Investerings Zone(BIZ) en met ingang van 1 januari 2016 is er sprake van een Ondernemersfonds in de gemeente Sudwest Fryslan.

Waar we voor het terrein zelf u graag doorverwijzen naar de site van de gemeente (zie partners) is het zinvol voor de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement deze site regelmatig te raadplegen.

De Marne
Dit bedrijventerrein is nog in beweging. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2009 bood en biedt vele mogelijkheden. Waar we voor het terrein zelf u graag doorverwijzen naar de site van de gemeente (zie partners) is het zinvol voor de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement deze site regelmatig te raadplegen.

Actief beheer

Op het bedrijvenpark is de Vereniging Parkmanagemenet Bolsward(VPB) zeer actief m.b.t. het beheer van het terrein. (o.a. bewegwijzering en i.o.v. met de gemeente onderhoud openbare ruimte).

Alle bedrijven zijn/worden opgenomen in een modern bewegwijzeringsysteem dat wordt beheerd door de VPB. Het reeds bestaande bedrijvenpark De Marne kent internationale bedrijven, diverse metaalbedrijven en ook een goed geoutilleerd bedrijvencentrum voor startende ondernemers.

Uitstekende bereikbaarheid

Alle bedrijven op De Marne zijn vanaf de autosnelweg A7 met een afstand van nog geen 100 meter direct te bereiken, want het bedrijvenpark kent een uitstekende ontsluiting middels brede wegen.

Meer informatie: F.Wagt,parkmanager, f.wagt@ziggo.nl of 06 22 39 76 56