Controle Brandblussers

KIV-Noord / controle brandblussers etc

Collectieve inkoop van brandpreventiemiddelen en onderhoud ten behoeve van de leden van de Vereniging Parkmanagement Bolsward door KIVNoord i.s.m. de Vereniging Parkmanagement Bolsward.
KIVNoord laat na inspectie op de locatie een werkbon achter waarop alle gekeurde items op staan met daarop vermeld de leeftijden van de items.
Tevens wordt daarop ook aangeven wat eventueel vervangen of gerepareerd dient te worden. KIVNoord  maakt dit ook kenbaar  als de bon wordt overhandigd aan de klant.
Bij grotere vervangingen/reparaties zal KIVNoord altijd een prijsoverzicht toezenden waar de klant dan een  akkoord op kan  geven.
Hiermee maakt  KIVBNoord  alles inzichtelijk en duidelijk voor de klant en de klant weet wat kan worden verwacht

De contactpersoon bij KIVNoord is de heer Frans Attema,tel. 0623151224

Wilt u dat uw Parkmanager ervoor zorgt dat KIVNoord bij u langs komt laat het dan weten.