BHV

Bedrijfshulpverlening voor de leden van de Vereniging Parkmanagement Bolsward

Regel en wetgeving ( Arbowet) vraagt van alle bedrijven met medewerkers dat ze een adequate bedrijfshulpverlening (BHV) binnen hun bedrijf geregeld hebben.

Vrieswijk BHV verzorgt de trainingen die hiervoor nodig zijn.

Sinds 2010 verzorgd Vrieswijk BHV  ook voor de Vereniging Parkmanagement Bolsward en voor verschillende andere bedrijven in Bolsward e.o.
de trainingen op het gebied van de Bedrijfshulpverlening.

Leden die zich nieuw willen opgeven kunnen dit doen bij de Parkmanager, Freerk Wagt.

* Certificering vindt plaats bij het NIBHV