Beveiliging

Sinds 1 januari 2011 verkeren alle bedrijventerreinen in Bolsward onder het Keurmerk Veilig Ondernemen en zijn derhalve alle gecertificeerd. Bij alle ingangen van de bedrijventerreinen staan borden waarop dit staat aangegeven. KVO-B certificaat voor Bolsward Breed

Alle vijf terreinen in Bolsward zijn gecertificeerd.

Tijdens het werkgroepoverleg worden alle zaken betreffende de veiligheid c.q. beveiliging doorgenomen en eventuele nieuwe knelpunten op het terrein besproken en waar mogelijk aangepakt. Ook wordt er een 2-jaarlijkse schouw georganiseerd waarbij de terreinen bij dag en nacht worden beoordeeld op zaken betreffende de veiligheid en het beheer en onderhoud van het terrein. Bij opvallende zaken wordt u als ondernemer hier van op de hoogte gebracht.

Voor het KVO bestaat een werkgroep bestaande uit:

Jan de Jong – DeJongBorg(voorzitter/begeleiding)
Gjalt Visser – ondernemer
vacature – ondernemer
Leo Eiling – ondernemer
vacature – ondernemer
Freerk Wagt – parkmanager
Gerrit Schermer – politie
Jos v.d.Kooij – brandweer
Jacques v.d.Bosch – gemeente Súdwest Fryslân

Sinds 2013 loopt het Collectieve Contract Beveiliging tussen de VPB en G4S.
Het merendeel van de hieraan verbonden kosten komen uit het Ondernemersfonds SWF(voorheen Bolswarder Ondernemersfonds en BIZ-bedrijven-investerings-zone)
Dit behelst de beveiliging op het openbaar terrein en dus in beginsel niet de particuliere terreinen.
Hiervoor(voor de particuliere terreinen) dient een afzonderlijk contract tussen het bedrijf en G4S te woprden afgesloten. Wel met korting op basis van het collectief.

Hiervoor(voor de particuliere terreinen) heeft G4S een z.g. “Barcode” ontwikkeld.
Deze code scant de beveiliger als hij uw bedrijf ’s nachts bezoekty en krijgt u hiervan een melding via de mail.

De beveiliger(s) van G4S is/zijn gedurende alle nachten van 0.00 uur tot 06.00 uur in Bolsward aanwezig en waardoor de aanrijtijden enorm kort zijn.

Neemt u nog niet deel aan het collectief dan wordt uw bedrijf niet extra in de gaten gehouden.
Deelnemen aan het collectief kost slechts een gering bedrag en u krijgt er veel(beveiliging) voor terug!!