Ledenbestand VPB groeit!!!

Het ledenbestand van de VPB is groeiende. De laatste dagen van 2017 mocht de VPB nog twee nieuwe leden verwelkomen.
Juro Unirek BV en Nauta Constructies, beiden gevestigd op de Marne 29 K en L waren nummer 79 en 80 in het ledenbestand.
Hulde voor onze nieuwkomers.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

BHV

BHV wordt altijd "op locatie" verzorgd door het Buro Vrieswijk uit Bolsward.

De afgelopen jaren heeft het parkmanagement het voor u mogelijk gemaakt om via de VPB de collectieve BHV cursus te volgen, velen van u hebben hier reeds van gebruik gemaakt.

Leden die zich nieuw willen opgeven kunnen dit doen bij Menno Breeuwsma(V.d.Leur Banketspecialiteiten) email:Menno@vandeleur.nl

* Certificering vindt plaats bij het NIBHV