Ledenbestand VPB groeit!!!

Het ledenbestand van de VPB is groeiende. De laatste dagen van 2017 mocht de VPB nog twee nieuwe leden verwelkomen.
Juro Unirek BV en Nauta Constructies, beiden gevestigd op de Marne 29 K en L waren nummer 79 en 80 in het ledenbestand.
Hulde voor onze nieuwkomers.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

Controle Brandblussers

KIV-Noord / controle brandblussers etc

KIV Noord verzorgd op basis van een collectief contract de controle brandblussers etc.
Frans Attema, u wel bekend, maakt hiervoor graag een afspraak met u.