Ledenbestand VPB groeit!!!

Het ledenbestand van de VPB is groeiende. De laatste dagen van 2017 mocht de VPB nog twee nieuwe leden verwelkomen.
Juro Unirek BV en Nauta Constructies, beiden gevestigd op de Marne 29 K en L waren nummer 79 en 80 in het ledenbestand.
Hulde voor onze nieuwkomers.

Brandweer INFO

Op de website is bij partners het onderdeel "Brandweer" bijgewerkt.

Archief

Verslag Algemene Ledenvergadering 2015

Algemene Ledenvergadering 2014

Verslag Alg. ledenvergadering van 4 februari 2014

Verslag Alg. ledenvergadering van 5 februari 2013

Verslag Alg. ledenvergadering van 7 februari 2012