Contract Controle Overheaddeuren

De voorzitter van de VPB,Ronald Velzen, en Richard Jorna van Regts Professional hebben het contract Controle Overheaddeuren ondertekend.
De heer Jorna zal binnenkort beginnen de leden van de VPB te benaderen.

Wie winnen dit jaar de Ondernemersprijs 2017 de Bolsward aan Zet Trofee de Bolsward In Zet Bokaal?

Al een aantal keren is de Ondernemersprijs in de Hanzestad Bolsward uitgereikt.

De volgende bedrijven namen deze prijs al in ontvangst:

ITS Reizen, De Friesche Bierbrouwerij Us Heit, Okkinga Communicatie, Visser Transport en Verhuizingen, United Coffee en als laatste Jumbo Kooistra.

Ondernemend Bolsward staat zeer goed op de kaart, dus ook dit jaar zijn er ongetwijfeld uitstekende bedrijven in Bolsward die de onderscheidingen zeer wel verdienen
en ongetwijfeld ook een ondernemer in de binnenstad die zich daadwerkelijk heeft onderscheiden in het belang van onze Hanzestad.

Ook dit jaar vindt er weer een verkiezing plaats.

U kunt Uw bedrijf/onderneming dan wel iemand anders waarvan U denkt dat hij/zij er voor in aanmerking moet komen.

Daarbij stelt de commissie/jury dat aan de onderstaande voorwaarden en criteria dient te worden voldaan.

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

 Graag uw aanmelding(en) sturen naar: f.wagt@ziggo.nl.

 

 

Collectieve inkoop

Gezamenlijke inkoop geeft door grotere volume een betere onderhandelingspositie, die zich vertaalt in voordelen in prijzen en voorwaarden. Om dit voor haar leden te behartigen heeft de VPB de werkgroep Collectieve Inkoop ingesteld,

De werkgroep CI

De werkgroep onderzoekt welke producten en diensten interessant kunnen zijn voor collectieve inkoop en onderhandelt met aanbieders voor een optimale prijsstelling onder optimale voorwaarden. Aangezien de meeste grote bedrijven in Bolsward meedoen aan de verschillende inkoopprojecten, is het volume waarover een contract met de aanbieder kan worden gesloten, veel groter dan bij ieder individueel bedrijf. Uiteraard geldt ook hier: hoe meer deelnemers hoe groter het volume.

Voordelen

  • In eerste instantie is het belangrijk om de meest voordelige prijs voor de deelnemende bedrijven vast te leggen, zodat men korting krijgt op de prijzen die men individueel had afgesproken. Voor alle deelnemers betekent meedoen aan deze collectieve projecten meestal een flinke besparing op hun uitgaven. Per bedrijf kan iedere ondernemer bij de aanvang van deelname zelf berekenen hoe hoog deze besparing jaarlijks is.
  • Daarnaast worden er afspraken gemaakt over het serviceniveau en de rapportages, welke als basis dienen voor de evaluatie en controle die de VPB uitoefent op de dienstverlening en afspraken die er met de leverancier zijn gemaakt. Dit betekent dat de deelnemers hier zelf minder zorg en dus minder tijd aan hoeven te besteden. Ook hier betekent het volume van het contract, dat de VPB voor de leverancier een stevige partij is.

Fee

Met de leveranciers van alle collectieve inkoopprojecten wordt een fee voor de VPB afgesproken over de totale jaaromzet:

  • Hiermee kan de VPB haar kosten dekken van de werkzaamheden die t.b.v. de werkgroep en het tot stand komen van de collectieve contracten en het toezicht hierop worden gemaakt.
  • De VPB kan hier tevens communicatiekanalen van onderhouden om de collectieve contracten bij de leden onder de aandacht te brengen en aan te bevelen. Dit maakt de VPB voor leveranciers een aantrekkelijke partner.
  • Wat er verder eventueel nog van de feegelden overblijft, kan nog worden ingezet als aanvulling op de dekking voor de kosten van de collectieve veiligheid.