BinckBank Tour 2018

BinckBank Tour 2018: van Heerenveen tot Geraardsbergen

De BinckBank Tour trekt ook in 2018 weer dwars door Nederland en België. De enige UCI WorldTour wielerronde in de Lage Landen gaat op maandag 13 augustus in Nederland van start in Heerenveen. Op zondag 19 augustus kennen we in het Belgische Geraardsbergen de opvolger van Tom Dumoulin.

 

De kick-off van de veertiende BinckBank Tour is dit jaar in Bolsward, een van de Friese ‘elfsteden’. Daar vindt op zondag 12 augustus de ploegenpresentatie plaats. Net als twee jaar geleden verwachten we een sfeervolle intocht van de ploegen en renners in bootjes op weg naar het podium.

 

Bolsward is ook de aankomstplaats van de openingsrit, die op maandag met een ‘Grand Départ’ in Heerenveen start en door het vlakke Friesland langs enkele van de beroemde Elfstedentocht-gemeentes loopt.

 

 Op 12 augustus 2018 in het centrum is de ploegenpresentatie is van BinckBank Tour 2018 (centrum afgezet voor verkeer).

 

En op 13 augustus de eerste etappe BinckBank Tour 2018, start in Heerenveen, en Finish in Bolsward (verkeersafzettingen in centrum en industrieterrein RW43).

 

Met name de ondernemers op de Marne worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de afzettingen en opstoppingen.
Licht uw leveranciers alvast in.

 

Schouw werkgroep Kwaliteit

Op maandag 16 april a.s. houdt de werkgroep Kwaliteit een schouw op alle bedrijventerreinen.
Gekeken wordt naar de netheid op het openbaar terrein als ook op het private terrein.
De bevindingen van de schouw worden besproken in de vergadering van dinsdag 17 april a.s.
"We willen een visitekaartje zijn voor de hele gemeente"

Collectieve inkoop

Gezamenlijke inkoop geeft door grotere volume een betere onderhandelingspositie, die zich vertaalt in voordelen in prijzen en voorwaarden. Om dit voor haar leden te behartigen heeft de VPB de werkgroep Collectieve Inkoop ingesteld,

De werkgroep CI

De werkgroep onderzoekt welke producten en diensten interessant kunnen zijn voor collectieve inkoop en onderhandelt met aanbieders voor een optimale prijsstelling onder optimale voorwaarden. Aangezien de meeste grote bedrijven in Bolsward meedoen aan de verschillende inkoopprojecten, is het volume waarover een contract met de aanbieder kan worden gesloten, veel groter dan bij ieder individueel bedrijf. Uiteraard geldt ook hier: hoe meer deelnemers hoe groter het volume.

Voordelen

  • In eerste instantie is het belangrijk om de meest voordelige prijs voor de deelnemende bedrijven vast te leggen, zodat men korting krijgt op de prijzen die men individueel had afgesproken. Voor alle deelnemers betekent meedoen aan deze collectieve projecten meestal een flinke besparing op hun uitgaven. Per bedrijf kan iedere ondernemer bij de aanvang van deelname zelf berekenen hoe hoog deze besparing jaarlijks is.
  • Daarnaast worden er afspraken gemaakt over het serviceniveau en de rapportages, welke als basis dienen voor de evaluatie en controle die de VPB uitoefent op de dienstverlening en afspraken die er met de leverancier zijn gemaakt. Dit betekent dat de deelnemers hier zelf minder zorg en dus minder tijd aan hoeven te besteden. Ook hier betekent het volume van het contract, dat de VPB voor de leverancier een stevige partij is.

Fee

Met de leveranciers van alle collectieve inkoopprojecten wordt een fee voor de VPB afgesproken over de totale jaaromzet:

  • Hiermee kan de VPB haar kosten dekken van de werkzaamheden die t.b.v. de werkgroep en het tot stand komen van de collectieve contracten en het toezicht hierop worden gemaakt.
  • De VPB kan hier tevens communicatiekanalen van onderhouden om de collectieve contracten bij de leden onder de aandacht te brengen en aan te bevelen. Dit maakt de VPB voor leveranciers een aantrekkelijke partner.
  • Wat er verder eventueel nog van de feegelden overblijft, kan nog worden ingezet als aanvulling op de dekking voor de kosten van de collectieve veiligheid.